logo-recht

 • 1
 • 2

BureauSupport

BureauSupport is een onafhankelijk adviesbureau dat zich gespecialiseerd heeft in de Openbare Orde en Veiligheidssector. Door de ruime ervaring in de wereld van politie, brandweer, defensie en ambulancezorg kan BureauSupport uw organisatie ondersteunen bij de realisatie van complexe projecten en het vervullen van functies op strategisch niveau.

 

Kom nu langs! 

Projectmanagement

Het ondersteunen van organisaties bij de uitvoering van uitdagende projecten in complexe bestuurlijke omgevingen.

Interimmanagement

Het ondersteunen van organisaties door de invulling van tijdelijke functies en hierbij ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de functie en de organisatie.

Kwaliteitszorg

Het verzorgen van adviezen, begeleiden van audits en het opstellen/beheren van handboeken op het vlak van GMP+ en Securefeed.

Onze opdrachten

 

Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)
Implementatie C2000
Portogewoon
BureauSupport
 • Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)
 • Implementatie C2000
 • Portogewoon
 • BureauSupport
 • Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)

  C2000 is de landelijk dekkende communicatie-infrastructuur waarmee mobiele spraak- en datacommunicatiediensten worden geleverd aan de OOV-sector in Nederland. De C2000-Communicatieinfrastructuur is van cruciaal belang voor een veilige, efficiënte en effectieve inzet van deze organisaties. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelt daarom zeer hoge eisen aan de radiodekking, de beschikbaarheid en de technische kwaliteit van de C2000-Communicatieinfrastructuur.

  De bestaande C2000-Communicatieinfrastructuur is aan het einde van de technologische en economische levensduur in zicht en daarom zijn de huidige C2000 deelsystemen (T2000, P2000 en Radiobediensysteem) toe aan vernieuwing. BureauSupport levert de projectmanager die verantwoordelijk is voor twee van de vier projecten binnen het programma Implementatie Vernieuwing C2000.
  Video
 • Implementatie C2000

  Als projectmanager is BureauSupport verantwoordelijk geweest voor de implementatie van C2000 in één van de grootste veilgheidsregio’s in Nederland. Doelstelling van het project was de implementatie van C2000 bij Politie, Brandweer en Ambulancedienst als vervanger voor het analoge radionetwerk. Als projectmanager is het gelukt om in deze dynamische omgeving de opdracht met goed resultaat, op tijd en binnen budget te realiseren.
 • Portogewoon

  In 2009 zijn enkele grote incidenten geweest waarbij C2000 niet naar behoren heeft gefunctioneerd (Poldercrash bij Schiphol, Koninginnedagdrama in Apeldoorn en strandrellen bij Hoek van Holland). Naar aanleiding van deze incidenten heeft het ministerie van BZK een Expertgroep C2000 ingesteld die de oorzaken en mogelijke oplossingen heeft onderzocht.

  Deze Expertgroep C2000, onder leiding van Don Berghuijs, heeft eind 2009 haar rapportage opgeleverd. De Expertgroep C2000 doet een twaalftal aanbevelingen ter verbetering op het gebied van techniek, organisatie en gebruik van het systeem. In de reactie van de minister van BZK aan de Tweede Kamer volgt de minister van BZK het rapport van de expertgroep. BureauSupport heeft de projectleider geleverd die binnen het multidisciplinaire project Portogewoon o.a. verantwoordelijk was voor de realisatie van de campagne ter verbetering van het gebruik van portofoon en mobilofoon, de realisatie van het nieuwe landelijk kader fleetmap en het beleid voor SCL’s en de inrichting van het landelijke SCL-loket.
 • BureauSupport

  • Secretaris diverse landelijke overleggen

  • Projectleider evaluaties waaronder diverse GRIP 2 en GRIP3 incidenten

  • extern adviseur kwaliteit (GMP+ en Securefeed) voor een grote toeleverancier voor de melkveehouderij.
 • Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)
 • Implementatie C2000
 • Portogewoon
 • BureauSupport

Onze diensten

 • Projectmanagement
 • Interimmanagement
 • Kwaliteitszorg

Over ons

BureauSupport is een onafhankelijk adviesbureau dat zich gespecialiseerd heeft in de Openbare Orde en Veiligheidssector. Door de ruime ervaring in de wereld van politie, brandweer, defensie en brandweer kan BureauSupport uw organisatie ondersteunen bij de realisatie van complexe projecten en functies vervullen op strategisch niveau.

Lees verder

Of kom even langs!

BureauSupport project-
en interimmanagement B.V.
Willibrordusstraat 12a
5087 BS Diessen
T. 06 532-549-86

Of stuur een mailtje:

info@bureausupport.nl